Planificarea managementului conservării biodiversității în situl Natura 2000 ROSPA0060 Lacurile Taşaul–Corbu

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

Asociația Black Sea SPA

Asociația Black Sea SPA în calitate de Custode al sitului Natura 2000 ROSPA0060 Lacurile Tașaul – Corbu, a lansat proiectul “Planificarea managementului conservării biodiversității în situl Natura 2000 ROSPA0060 Lacurile Tașaul – Corbu”, aprobat in cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare, Axa prioritara 4 – “Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric”

Noutati

Facebook   –  Twitter – Youtube

au fost configurate paginile de Facebook, Twitter si Youtube, pentru situl ROSPA0060

Black Sea SPA

Str. Nicolaie Filimon nr. 23,  Constanţa, România

Tel: 0755.181.181

E-mail: office@blackseaspa.ro

Conferinta de lansare proiect

In data de 27.06.2018 Ora 11:00 va avea loc la Caminul Cultural din localitatea Corbu, Conferinta de lansare a proiectului „Planificarea managementului conservării biodiversității în situl Natura 2000 ROSPA0060 Lacurile Tașaul – Corbu” cod SMIS 2014+ 108227.

Beneficiarul proiectului este ASOCIAȚIA „BLACK SEA SPA”, custode al sitului Natura 2000 ROSPA0060, in urma semnarii Contractului de finantare nr.131/12.10.2017. Proiectul are perioada de implementare de la 12.10.2017 – 31.05.2020. 

Obiectivul general al proiectului constă în: Asigurarea stării de conservare favorabilă a speciilor de păsări de importanță comunitară din situl Natura 2000 ROSPA0060 Lacurile Tașaul – Corbu, în cadrul unui proces consultativ deschis, transparent și participativ vizând elaborarea planului de management și informarea/conştientizarea factorilor interesați cu privire la beneficiile conservării sitului Natura 2000.