Planificarea managementului conservării biodiversității în situl Natura 2000 ROSPA0060 Lacurile Taşaul–Corbu

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Prin intermediul acestui proiect se doreste, in primul rand, realizarea planului de managment pentru situl Natura 2000 ROSPA0060 Lacurile Taşaul – Corbu, aflat in custodia Asociatiei ,,Black Sea SPA”, cu accent pe masurile speciale de conservare care se impun pentru speciile de pasari de interes comunitar aflate pe suprafata acestuia. Proiectul isi propune atat stabilirea strategiilor si masurilor de management care se impun in vederea asigurarii conservarii biodiversitatii din cadul sitului Natura 2000 ROSPA0060, precum si cresterea nivelului de constientizare si informare a populatiei cu privire la importanta resurselor naturale locale, la necesitatea unei dezvoltari durabile in acord cu principiile ecologice, care sa asigure pe termen lung atat bunastarea comunitatii umane, cat si a biodiversitatii. Situl Natura 2000 ROSPA0060 Lacurile Taşaul – Corbu, vizat de prezentul proiect, nu are un Plan de management. In cadrul Planului de actiune pentru exercitarea custodiei acestei arii naturale protejate, au fost elaborate recomandari (masuri de conservare) pentru protectia biodiversitatii, insa acestea sunt generale, nelocalizate, neavand la baza informatii concrete despre speciile de pasari pentru care a fost desemnat (marime populatie, stare de conservare, arie de distributie).

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Asigurarea stării de conservare favorabilă a speciilor de păsări de importanță comunitară din situl Natura 2000 ROSPA0060 Lacurile Taşaul – Corbu, în cadrul unui proces consultativ deschis, transparent şi participativ vizând elaborarea planului de management şi informarea/ conştientizarea factorilor interesați cu privire la beneficiile conservării sitului Natura 2000. Pentru îndeplinirea obiectivului general au fost propuse 3 obiective specifice (prezentate mai jos), formulate în strânsă legătură cu activitățile prevăzute în proiect.

OBIECTIVUL SPECIFIC 1

Elaborarea Planului de management pentru situl Natura 2000 ROSPA0060 Lacurile Taşaul – Corbu, printr-un proces transparent, consultativ şi participativ, în concordanță cu legislația în vigoare.

OBIECTIVUL SPECIFIC 2

Creșterea nivelului de informare, educare şi conștientizare a factorilor interesați cu privire la valorile, rolul şi importanța sitului Natura 2000 ROSPA0060 Lacurile Taşaul – Corbu, evidențiindu-se conceptul de dezvoltare durabilă locală: dezvoltare economică viabilă, protecția mediului şi menținerea/atingerea obiectivelor de conservare favorabilă a speciilor de păsări de interes comunitar şi a habitatelor specifice.

OBIECTIVUL SPECIFIC 3

Dezvoltarea capacității administrative a custodelui sitului Natura 2000 ROSPA0060 Lacurile Taşaul – Corbu, în scopul asigurării unui management adecvat a acestuia.

(Tadorna tadorna) • Călifar alb