Planificarea managementului conservării biodiversității în situl Natura 2000 ROSPA0060 Lacurile Taşaul–Corbu

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

DESCRIEREA SITULUI VIZAT DE PROIECT

Sit Natura 2000 
ROSPA0060 Lacurile Taşaul – Corbu a fost declarat arie specială de protecție avifaunistică  prin Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România, cu modificările şi completările ulterioare (având o suprafață de 2701 ha).  Prin actualizarea Formularului Standard în anul 2016, teritoriul sitului ROSPA0060 a fost extins până la suprafața actuală de 2734 ha.
Terenurile aferente sitului Natura 2000 ROSPA0060, de 2734 ha, se află situat în județul  Constanța.
Localităţile care au rază teritorială în situl Natura 2000 ROSPA0060
Lacurile Taşaul – Corbu sunt: localitățile: Corbu, Lumina, Mihail Kogălniceanu şi Năvodari.
Majoritatea terenurilor cuprinse în situl Natura 2000 ROSPA0060 Lacurile Taşaul – Corbu sunt în proprietate de stat.