Planificarea managementului conservării biodiversității în situl Natura 2000 ROSPA0060 Lacurile Taşaul–Corbu

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

ECHIPA CUSTODELUI

În echipa custodelui sunt implicaţi specialişti din diverse domenii – legislaţie, educaţie, management-administraţie, eco ştiinţe – care sunt instruiţi ca agenţi ecologi–custozi.

Scopul principal al posturilor:

 • Participarea la administrarea ariei naturale protejate ROSPA0060 Lacurile Taşaul–Corbu.
 • Controlul în teren al respectării Regulamentului SPA şi modului de aplicare al Planului de management.
 • Colaborarea la instruirea persoanelor implicate în activitatea de custodie şi în acţiuni de informare educare a populaţiei şi turiştilor.
 • Participarea la promovarea, elaborarea şi realizarea unor proiecte.
 • Participarea la grupuri de lucru specializate.
 • Gestionarea identităţii vizuale.
 • Construirea brandului eco-turistic ROSPA0060 Lacurile Taşaul–Corbu.

Atribuţii

 • Supravegherea teritoriului ROSPA0060 Lacurile Taşaul–Corbu şi a zonelor supuse protecţiei speciale.
 • Alcătuirea bazei de date – imagine, legislaţie, protecţia naturii a ariilor protejate.
 • Participă la acţiuni de control, pază şi inspecţie organizate de şeful serviciului Managementul Ecologic.
 • Îndepărtează din zonele ocrotite persoanele ce pătrund neautorizat, legitimează, controlează şi ia măsuri ce se impun împotriva celor care deteriorează ecosistemul sau se ocupă de braconaj.
 • Coordonează activitatea de comunicare prin imagine, legislativă, de avizare.
 • Utilizează dotarea foto video, GPS şi programele GIS pentru monitorizarea speciilor şi habitatelor.

Responsabilităţi principale

 • Să cunoască foarte bine legislaţia în vigoare privind protecţia mediului, ce se aplică pe teritoriul ariei protejate.
 • Să cunoască temeinic geografia zonei costiere; să cunoască zonarea teritorială a ariei protejate şi tipurile de ecosisteme.
 • Să cunoască convenţiile internaţionale cu privire la conservarea vieţii sălbatice, la care România este parte.
 •  Efectuează operaţiuni de inventariere a speciilor de plante şi animale.
 • Participă la acţiuni de inelări/marcări şi alte operaţiuni ce vizează urmărirea dinamicii speciilor de păsări.
 • Gestionarea tuturor documentelor din sectorul de activitate.
 • Luarea măsurilor contravenţionale şi/sau de sesizare a organelor competente în cazul constatării faptelor care aduc prejudicii mediului, în special ariilor protejate Natura 2000.
 •  Întocmeşte note informative, procese-verbale de constatare, procese-verbale de custodie, procese-verbale de sancţionare a contravenţiei, rapoarte de activitate periodice etc., pentru care are o răspundere juridico-administrativă.

ECHIPA PROIECTULUI

Unitatea de Implementare a Proiectului “Planificarea managementului conservării biodiversității în situl Natura 2000 ROSPA0060 Lacurile Taşaul–Corbu”

UZUN SERGIU DORIN – Manager proiect

GORNEA DIANA-ALINA – Asistent manager de proiect

MUHAREM ZUBEIDE – Responsabil financiar

Stârc cenușiu (Ardea cinerea)