Planificarea managementului conservării biodiversității în situl Natura 2000 ROSPA0060 Lacurile Taşaul–Corbu

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

SPECII PĂSĂRI

Situl a fost desemnat pentru protecția a 57 de specii de păsări, dintre care 34 de specii se regăsesc în Anexa I a Directivei Păsări, precum și pentru protecția a 23 de specii de păsări cu migrație regulată, nemețnionate în Anexa I a Directivei Păsări.

36 specii în densitate/pasaj

Alcedo atthis, Anas crecca, Anas penelope, Anas strepera, Anser albifrons, Ardea cinerea, Ardeola ralloides, Aythya nyroca, Branta ruficollis, Chlidonias hybridus, Chlidonias niger, Circus cyaneus, Columba palumbus, Cygnus cygnus, Cygnus olor, Egretta alba, Egretta garzetta, Falco cherrug, Falco peregrinus, Falco vespertinus, Gavia arctica, Gelochelidon nilotica, Larus fuscus, Motacilla alba, Nycticorax nycticorax, Oxyura leucocephala, Pandion haliaetus, Pelecanus onocrotalus, Phalacrocorax pygmeus, Platalea leucorodia, Podiceps cristatus, Sterna albifrons, Sterna caspia, Sterna hirundo, Sterna sandvicensis, Sturnus vulgaris

7 specii în reproducere

Acrocephalus scirpaceus, Anthus campestris, Charadrius alexandrinus, Ixobrychus minutus, Lanius collurio, Lanius minor, Oenanthe pleschanka

3 specii permanente

Falco tinnunculus, Gallinula chloropus, Melanocorypha calandra;

1 specie în iernat

Larus canus

6 specii care sunt atât în pasaj cât și iernat în cadrul sitului

Anas platyrhynchos, Aythya ferina, Aythya fuligula, Larus ridibundus, Pelecanus crispus, Phalacrocorax carbo

2 specii care sunt atât în reproducere cât și în pasaj în cadrul sitului

Ciconia ciconia, Tadorna tadorna

2 specii care sunt în reproducere, pasaj și iernat în cadrul sitului

Fulica atra, Larus cachinnans