Planificarea managementului conservării biodiversității în situl Natura 2000 ROSPA0060 Lacurile Taşaul–Corbu

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

LOCALIZAREA PROIECTULUI

Proiectul se desfăşoară pe teritoriul administrativ a 4 UAT-uri, din județul Constanța (Regiunea Sud – Est) – Corbu, Lumina, Mihail Kogălniceanu şi Năvodari, ROSPA0060 Lacurile Taşaul – Corbu, suprafața totală a proiectului este de 2734 ha.

ARIE PROTEJATĂ DE INTERES NAȚIONAL

Situl Natura 2000 ROSPA0060 Lacurile Tașaul – Corbu se suprapune cu rezervația naturală 2.348 Corbu – Nuntași – Histria, care nu este deținută în custodie de Asociația ,,Black Sea SPA”. Rezrvația naturală Corbu – Nuntași – Histria a fost reglementată/declarată prin Legea 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate. Este o arie protejată de interes național, fiind o rezervație ştiințifică mixtă de 1610 ha. Rezervația naturală 2.348 Corbu – Nuntaşi – Histria, în suprafață de 1610 ha, se află în județul Constanța, în comunele Istria şi Corbu.

Rezervația naturală 2.348 Corbu – Nuntaşi – Histria este un refugiu ornitologic, care alcătuieşte un subcomplex lacustru înglobat în complexul Razim-Sinoe. Apele puţin adânci şi bogate în hrană, sunt un veritabil loc de întâlnire a unui număr impresionant de păsări, dintre care multe specii rare, ocrotite de legi şi convenţii internaţionale la care România este parte, care folosesc mai ales ariile saturate ca zone de cuibărit, iar bălţile temporare în special din partea nordică a grindului, drept zone de hrănire.

Sterna hirundo • Chiră de baltă